Relatieschema voor de standaardeenheden lengte (m), oppervlakte (m² en are), inhoud (m³ en liter) en de massa van water (gram en ton).

  Research output: Other contributionPopular

  146 Downloads (Pure)

  Abstract

  Bij het omrekenen van eenheden - zoals bijvoorbeeld van dm³ naar mm³ - wordt vaak gewerkt met schema’s of trappetjes. Dikwijls zie je in posters en plaatjes de eenheden met hetzelfde voorvoegsel (prefix) - zoals bijvoorbeeld kilo (k) of deci (d) - boven of naast elkaar staan zoals in onderstaande voorbeeld:

  km³ ---- hm³ ---- dam³ ----- m³ ------- dm³---- cm³---- mm³
  kl ------- hl ------- dal ------- liter ------ dl ------- cl ------ ml
  kg ------ hg ------ dag ----- gram ------ dg ------ cg ----- mg

  Het zorgt echter voor verwarring bij leerlingen in het basis- en voorgezet onderwijs. Bijvoorbeeld: 1 dm³ water komt overeen met 1 liter en niet met 1 dl (uitgaande van een watertemperatuur van 4 0C). Liter en dm³ staan niet onder elkaar in bovenstaande tabel. Ook zie je dat 1 cm³ en 1 ml niet onder elkaar staan, terwijl 1 cm³ = 1 ml. Ondanks hetzelfde voorvoegsel corresponderen alle bovenstaande grootheden niet met elkaar wat betreft grootte met als enige uitzondering 1 mm³ = 1 mg.

  In het te downloaden basisschema - zie link 'metriek stelsel'- zijn de corresponderende grootheden wel onder elkaar geplaatst. Het basisschema geeft overigens een beperkt beeld: in beginsel zijn alleen de prefixen opgenomen oplopend van milli (m) tot kilo (k). Nog kleinere en nog grotere eenheden zijn in het schema weggelaten, op een paar uitzonderingen na: megagram, micrometer en microliter.
  Original languageDutch
  TypePoster
  PublisherPaul Ike NL
  Number of pages1
  Place of PublicationGroningen
  ISBN (Electronic)978-90-367-9783-2
  Publication statusPublished - 3-Apr-2017

  Cite this