Retention and attrition of Irish as a second language: a longitudinal study of general and communicative proficiency in Irish among second level school leavers and the influence of instructional background, language use and attitude/motivation variables

Lelia Murtagh

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

4164 Downloads (Pure)

Abstract

De overgrote meerderheid van de inwoners van Ierland spreekt Engels, maar de Ierse taal (het Gaelic) wordt aan alle schoolkinderen onderwezen. Ze hebben dat vak vanaf het begin van de basisschool tot het einde van de middelbare school. Verspreid over dertien jaar krijgen ze ongeveer 1450 uur Ierse les. Dit is een van de belangrijkste manieren waarop de overheid de Ierse taal wil bevorderen en behouden. Er is een klein maar groeiend aantal scholen (drie procent) die niet in het Engels, maar in het Iers lesgeven (immersion schools). Promovendus Lelia Murtagh onderzocht hoe het gesteld is met de kennis van het Iers (vooral de spreekvaardigheid) bij scholieren in hun laatste schooljaar en achttien maanden na hun eindexamen. Kunnen zij hun Ierse taalvaardigheid behouden in een grotendeel Engelstalige omgeving? Hoewel de deelnemers aan het onderzoek zelf meenden dat hun mondelinge taalvaardigheid was afgenomen na het verlaten van de school, werd dat werd niet gestaafd door de onderzoekgegevens. Deze toonden aan dat de testresultaten voor de groep in het algemeen niet achteruit waren gegaan in het tussenliggende anderhalve jaar. Verrassend was dat een klein deel zelfs beter scoorde bij de laatste test dan bij de eerste. Hierbij ging het om oud-leerlingen van een immersion school. Deze groep bleef het Iers in veel sociale situaties gebruiken. Bovendien hebben zij een betere toegang tot Iers-sprekende netwerken dan de in het Engels opgeleide scholieren. Bron: RUG nieuws
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Publisher
Publication statusPublished - 2003

Cite this