Rijsnelheid en attitudes jegens overschrijding van de limiet van verschillende groepen autogebruikers

Antonius Johannes Rooijers

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

134 Downloads (Pure)

Abstract

Overschrijding van de maximumsnelheden door bestuurders van motorvoertuigen behoort tot de meest gepleegde wetsovertredingen in het verkeer. Tegelijkertijd blijkt dat (te) hoge rijsnelheden en grote snelheidsverschillen tussen de weggebruikers een dominante rol spelen in de ongevalskans en -ernst. Bovendien gaan hoge rijsnelheden gepaard met een sterke toename van de uitstoot van schadelijke stoffen voor het milieu. ... Zie: Samenvatting.
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Publisher
Print ISBNs9068073311
Publication statusPublished - 1997

Cite this