Sachs of Easterly als gids voor ontwikkelingshulp?

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  72 Downloads (Pure)

  Abstract

  Momenteel woedt een krachtig debat over de (on)zin van ontwikkelingshulp, waarin twee Amerikaanse economen de toon aangeven: Jeffrey Sachs en William Easterly. In dit debat spelen naast economische ook moreel-politieke factoren een voorname rol. Dit artikel analyseert de opvattingen van bovengenoemde auteurs vanuit een politiekethische invalshoek. De conclusie luidt dat hun beider voorstellen tot
  hulpvernieuwing een adequate ethische en beleidsmatige basis missen en aldus politiek-ethisch tekortschieten. Ten opzichte van de toekomst van ontwikkelingshulp past een houding van behoedzaamheid.
  Original languageDutch
  Pages (from-to)118 - 132
  Number of pages15
  JournalTPEdigitaal
  Volume2
  Issue number3
  Publication statusPublished - 2008

  Cite this