Samuel Naeranus (1582-1641) en Johannes Naeranus (1608-1679): twee remonstrantse theologen op de bres voor godsdienstige verdraagzaamheid

S.J. Visser

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

Abstract

In deze intellectuele dubbel biografie van Samuel en Johannes Naeranus staat de strijd voor religieuze verdraagzaamheid centraal. Visser laat zien hoe vader en zoon, leden van een bekend zeventiende-eeuws remonstrants predikantenge¬slacht, handen en voeten gaven aan hun streven naar tole¬rantie, vooral ten behoeve van de socinianen, unitariërs uit Pollen. In intellectueel opzicht stond Johannes Naeranus in de schaduw van zijn vader, maar als netwerker en fondsenwer¬ver voor de socinianen is hij van uitzonderlijke betekenis geweest. De activiteiten van vader en zoon Naeranus laten zien, daft het streven naar religieuze tolerantie in de zeven¬tiende eeuw grensoverschrijdend kon. zijn, zowel in geografische als in confessionele zin. Doordat gebruik is gemaakt van vele, nooit eerder bestudeerde brieven en ook Poolse bronnen in het onderzoek zijn betrokken, biedt dit boek een belangrijke aanvulling op de bestaande literatuur over de betrekkingen tussen socinianen en hun Nederlandse geestverwanten.
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • University of Groningen
Supervisors/Advisors
  • de Baar, Mirjam, Supervisor
  • Cossee, E.H., Supervisor, External person
Award date17-Feb-2011
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789087042165
Publication statusPublished - 2011

Cite this