Scholen op rapport: Een reactie op het Trouw-onderzoek naar schoolprestaties

René Veenstra, Anne Dijkstra, Julien Peschar, Thomas Snijders

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  238 Downloads (Pure)

  Abstract

  In het najaar van 1997 maakte Trouw in een bijlage de schoolprestaties van alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland openbaar (Agerbeek, Hageman, Kreulen & Lakmaker, 1997). Geordend naar provincie en schooltype publiceerde het dagblad voor elke school het percentage 'onvertraagd geslaagden' (een schatting van het percentage leerlingen dat het eindexamen haalt zonder in het voorlaatste leerjaar te zijn blijven zitten), het percentage uitvallers en zittenblijvers op de school in de jaren daarvoor en het gemiddelde van de examencijfers voor Nederlands, Engels en Wiskunde A. Deze gegevens werden voor VBO, MAVO, HAVO en VWO weergegeven. Met deze gegevens berekende de onderwijssocioloog prof.dr J. Dronkers ten slotte een rapportcijfer. Behalve de voorgaande prestatiematen werd in die berekening ook het percentage allochtonen betrokken. Door dit percentage mee te wegen probeerde Trouw te voorkomen dat scholen met een zwarte leerlingenpopulatie als vanzelf tot de slechtste worden gerekend.
  Original languageDutch
  Pages (from-to)121-134
  Number of pages14
  JournalPedagogische Studiën
  Volume75
  Publication statusPublished - 1998

  Cite this