Self-rated health and mortality after kidney transplantation

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

1186 Downloads (Pure)

Abstract

Deze studie richt zich op de ervaren gezondheid (SRH), morbiditeit en mortaliteit bij niertransplantatie (KT) en laat de mogelijkheden zien van SRH als een potentiële indicator van de toekomstige gezondheidstoestand na KT. We vonden de verandering van de functie van het transplantaat na verloop van tijd als een belangrijke voorspeller van SRH na een jaar follow-up na de KT en bij een langere follow-up. Medische factoren, zoals late acute afstoting, chronische donornier dysfunctie en post-transplantatie bloedarmoede waren onafhankelijke voorspellers van de verslechtering van SRH op verschillende tijdstippen na transplantatie, afhankelijk van het stadium van de chronische nierziekte (CKD). Wij vonden dat milde en ernstige anemie gedurende het eerste jaar na KT een voorspeller van sterfte van een patiënt was, onafhankelijk van de nierfunctie bij patiënten geclassificeerd als CKD stadia 1-2, anderzijds dat, ernstige - maar niet milde - anemie het sterfterisico verhoogde bij getransplanteerde patiënten geclassificeerd als CKD stadia 3-5. Bovendien bleek SRH - 3 maanden na transplantatie gemeten - een onafhankelijke voorspeller van de mortaliteit van de patiënt en verlies van het transplantaat te zijn. Een gemiddelde SRH was geassocieerd met een 4 maal hoger risico en een slechte SRH een 11 maal hoger risico op mortaliteit bij patiënten tot tien jaar follow-up. Bovendien werd een gemiddelde SRH geassocieerd met een 3 maal hoger risico op verlies van het transplantaat en een slechte SRH met een 6 maal hoger risico op verlies van het transplantaat gedurende ten hoogste tien jaar follow-up. Verbetering van de lange termijn resultaten na transplantatie zou een prioriteit van de behandeling moeten zijn om het risico van morbiditeit en mortaliteit bij de getransplanteerden te doen dalen.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
 • van Dijk, Jitze, Supervisor
 • Groothoff, Johan, Supervisor
 • Roland, R., Supervisor, External person
 • Rosenberger, Jaroslav, Supervisor
Award date25-Nov-2013
Place of PublicationKošice, Slovakia
Publisher
Print ISBNs9789036765961
Electronic ISBNs9789036765978
Publication statusPublished - 2013

Keywords

 • Proefschriften (vorm)
 • Zelfwaarneming
 • Zelfbeeld
 • Ervaring
 • Belevingswaarden
 • Sterfte
 • Niertransplantatie
 • urologie

Cite this