Should I stay or should I go? Natal dispersal in the Seychelles warbler

Cas Eikenaar

  Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

  847 Downloads (Pure)

  Abstract

  Voor dit proefschrift hebben we de patronen van dispersie van jonge Seychellen zangers onderzocht. Deze kleine zangvogels (15g) leven in groepen bestaande uit een dominant broedpaar met eventueel daarnaast jongen die nog door hun ouders gevoerd worden en/of onafhankelijke jongen die hun dispersie uitgesteld hebben. Een deel van de onafhankelijke jongen helpt de ouders bij het voeren van de volgende generatie jongen, het zogenaamde helpen-bij-het-nest. Alle leden van de groep verdedigen gedurende het hele jaar een territorium tegen andere Seychellen zangers. Ons onderzoek vond plaats op Cousin, één van de vier kleine eilandjes (29 ha.) in de Seychellen waar deze soort voorkomt. Met ongeveer 110 territoria is Cousin geheel verzadigd en geen enkel begroeid plekje blijft onbezet. In dit proefschrift hebben we geprobeerd de individuele verschillen in de afstand en de timing van dispersie te verklaren. Waarom vestigt het ene jong zich in een territorium naast dat van zijn ouders, terwijl het andere zich 8 territoria verderop vestigt? Waarom verlaat het ene jong zijn ouderlijk territorium reeds na 6 maanden terwijl het andere meerdere jaren thuis blijft wonen? En waarom vestigt het ene jong zich wel met succes in een eigen territorium en het andere niet? Het beantwoorden van zulke vragen helpt ons de dynamiek en de genetische structuur van populaties te doorgronden en draagt bij aan het begrijpen waarom bepaalde diersoorten in familieverband leven.
  Original languageEnglish
  QualificationDoctor of Philosophy
  Supervisors/Advisors
  • Komdeur, Jan, Supervisor
  • Richardson, D.S., Co-supervisor, External person
  Publisher
  Print ISBNs9789036733397
  Publication statusPublished - 2008

  Keywords

  • Zangvogels , Verspreiding, Dierengeografie
  • Proefschriften (vorm)
  • Seychellen
  • Aves

  Cite this