Smart move? The spatial mobility of higher education: the spatial mobility of higher education graduates

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

466 Downloads (Pure)

Abstract

In dit proefschrift staat de ruimtelijke mobiliteit van recent afgestudeerden van Nederlandse universiteiten en hbo-instellingen centraal. De aanwezigheid van hoger opgeleiden kan gunstige effecten hebben op de economische ontwikkeling van regio’s. Er is dan ook veel aandacht van beleidsmakers en wetenschappers voor de locatiekeuzes van deze zeer mobiele groep hoger opgeleiden. In dit proefschrift wordt eerst ingegaan op de individuele en regionale determinanten van ruimtelijke mobiliteit. Zo wordt aangetoond dat er grote verschillen zijn in vertrekkans uit de perifere gebieden van Nederland tussen studenten met verschillende afstudeerrichtingen. Het zijn daarnaast niet automatisch de beste studenten die de periferie verlaten. De aanwezigheid van ruime mogelijkheden op de arbeidsmarkt is de belangrijkste factor in de locatiekeuze. Daarnaast worden de opbrengsten van ruimtelijke mobiliteit voor de individuele afgestudeerde en voor de ontvangende stad bestudeerd. Uit dit proefschrift blijkt dat ruimtelijk mobiele afgestudeerden gemiddeld genomen een kwalitatief betere baan hebben. Dit wordt echter niet veroorzaakt door mobiliteit als zodanig, maar door persoonlijke kenmerken. Instroom van recent afgestudeerden op stedelijke arbeidsmarkten heeft gunstige effecten op de aanwezigheid van wetenschappelijke banen in de stad. Van instroom van afgestudeerden op de stedelijke woningmarkt gaan positieve consumptie effecten uit op banen van lager en middelbaar niveau. Dit proefschrift resulteert in enkele voor wetenschap en beleid belangwekkende inzichten in ruimtelijke mobiliteit van afgestudeerden, naast enkele suggesties voor toekomstig onderzoek.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • University of Groningen
Supervisors/Advisors
  • van Dijk, Jouke, Supervisor
  • van Wissen, Leonardus, Supervisor
Award date1-Mar-2012
Place of Publication[S.l.]
Publisher
Print ISBNs9789036753456
Electronic ISBNs9789036753463
Publication statusPublished - 2012

Keywords

  • bevolking (demografie)
  • Nederland
  • Proefschriften (vorm)
  • Universiteiten
  • Hoger beroepsonderwijs
  • Afgestudeerden
  • Horizontale mobiliteit

Cite this