Social stress as a source of reduced welfare in pigs

Markus Adrianus Wilhelmus Ruis

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

1759 Downloads (Pure)

Abstract

Het project dat in dit proefschrift wordt beschreven analyseert de gedragsmatige en fysiologische stressrespons van vleesvarkens tijdens het mengen van onbekende dieren, en bestudeert welke sociale componenten verantwoordelijk zijn voor de negatieve effecten van mengen: langdurig negatieve gevolgen van mengen kunnen voortkomen uit het aanhouden van stress doordat onbekende dieren zich niet aan elkaar kunnen onttrekken, maar zouden ook een lange-termijn effect kunnen zijn van gevechten om de rangorde te bepalen vlak na het mengen. Verder wordt in dit project aandacht besteed aan een tweetal kenmerken die het aanpassingsvermogen van individuele dieren kunnen beinvloeden: social support en individuele dierkenmerken. Zie: Samenvatting
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Award date3-Jan-0001
Publisher
Publication statusPublished - 2001

Keywords

  • Proefschriften (vorm)
  • Stress
  • Varkens
  • Varkensteelt
  • 48.64

Cite this