Stability properties of phase diagrams in lattice systems

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

88 Downloads (Pure)

Abstract

Een bekende wet in de thermodynamica is de zogenaamde faseregel van Gibbs. Deze voorspelt dat voor een systeem, bestaande uit een mengsel van n componenten, in de ruirnte opgespannen door de druk p, de temperatuur T en de chemische potentialen u1 . . ...... un de verzameling van punten die één fase beschrijven een hyperoppervlak van dimensie n+1 vormt, de verzameling van punten die fwee fasen in evenwicht beschrijven een hyperoppervlak van dimensie n, enzovoorts. In het algemeen is het niet bekend, hoe deze regel af te leiden uit de wisselwerkingen tussen atomen of moleculen. ... Zie: Samenvatting
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • Hugenholtz, Nicolaas, Supervisor
  • Winnink, M., Supervisor, External person
Publisher
Publication statusPublished - 1981

Cite this