Suicide onder 10-20 jarigen. Een verdiepend onderzoek

Projectgroep 113 Zelfmoordpreventie

Research output: Book/ReportReportProfessional

286 Downloads (Pure)

Abstract

Suïcide onder 10- tot 20-jarigen in 2017: Een verdiepend onderzoek (samenvatting)2InleidingElke week overlijdt in Nederland een tiener aan zelfdoding. Hoe komen jongeren daartoe? En wat kunnen we doen om ze hier vanaf te houden? Die vragen dringen zich op bij de alarmerende suïcidecijfers van de afgelopen jaren. Jaarlijks maken gemiddeld 51 jongeren tot 20 jaar een eind aan hun leven. In 2017 was er sprake van een plotselinge piek met 81 suïcides onder jongeren. In 2018 daalde dat aantal weer naar 51. Om meer inzicht te krijgen in de achterliggende factoren deed een brede werkgroep onder leiding van professor Arne Popma in opdracht van de overheid verdiepend onderzoek onder nabestaanden van de jongeren die in 2017 overleden aan zelfdoding. Van de 50 jongens en 31 meisjes die dat jaar overleden door suïcide, werkten nabestaanden van 35 jongeren aan dit onderzoek mee. Het ging om 17 overleden jongens en 18 overleden meisjes. Ze waren gemiddeld 17 jaar oud bij hun overlijden. De meeste jongeren woonden in Noord-Brabant, Gelderland of Zuid-Holland en waren leerling op havo/vwo of mbo. Bijna de helft van de jongeren had gescheiden ouders.Allereerst namen ouders/ouderparen deel en daarna overige gezinsleden, vrienden, docenten, behande-laren en werkgevers. Het bleek niet eenvoudig om deze nabestaanden te bereiken, onder meer doordat in Nederland geen landelijk registratiesysteem bestaat voor het bijhouden van zelfdoding onder jongeren.Via 78 diepte-interviews en vragenlijsten kregen deze betrokkenen uiteenlopende vragen voorgelegd. Zo is onderzocht of en hoe de suïcides samenhingen met (een combinatie van) de volgende vijf factoren: • adolescentieproblematiek • de geboden hulpverlening • invloed van social media, games en series • clusters en imitatie • seksuele identiteit (lhbt) Daarnaast werden gebeurtenissen vlak voor de suïcide onderzocht.Tijdens de interviews lichtten de deelnemers toe hoe psychologische en sociale kenmerken, relaties, in-grijpende gebeurtenissen en psychopathologie uiteindelijk leidden tot de zelfdoding van de betreffende jongeren.Een grondige analyse van de schriftelijke antwoorden en de diepte-interviews leidde tot een duidelijker beeld van de overleden jongeren, hun levensloop, schoolloopbaan, problemen en trauma’s, en van de sleutelmomenten voorafgaand aan de suïcide. De belangrijkste bevindingen op deze domeinen staan ver-derop in deze samenvatting vermeld. Dit onderzoek naar de context van de suïcides bevestigt wat al uit eerdere onderzoeken bekend is over zelfdoding. Het toont vooral aan dat er altijd verschillende risico- en beschermende factoren meespelen. Dat maakt elke suïcide uniek. Echter, altijd is er het grote verdriet bij nabestaanden. Met dit verdiepend onderzoek is gezocht naar onderliggende patronen: vergelijkbare kenmerken en ge-beurtenissen die een rol speelden in de aanloop naar de suïcide en het samenspel tussen verschillende factoren.
Original languageDutch
Commissioning bodyMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Number of pages56
Publication statusPublished - Dec-2019

Cite this