System design and wide-field imaging aspects of synthesis arrays with phased array stations: to the next generation of SKA system designers

Jacob Dirk Bregman

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

889 Downloads (Pure)

Abstract

Dit proefschrift betreft het ontwerpen van synthese radiotelescopen, zoals LOFAR. Bekende ontwerpprincipes worden gecombineerd met een visie op technologische mogelijkheden die in de nabije toekomst binnen handbereik komen. De centrale vraag daarbij is hoe wetenschappelijke gebruikers met een gegeven budget een optimaal resultaat kunnen behalen. Systeemontwerp begint met een analyse van de fundamentele beperkingen van groothoek beeldvorming met apertuursynthese en van praktische beperkingen zoals verstoring door de ionosfeer. Deze analyse heeft geleid tot een aantal schaalwetten voor telescoop- en antenne-configuratie en voor de vereiste digitale processing. In een array antenne worden de signalen van een aantal antennes opgeteld tot een versterkt signaal uit een bepaalde richting. Deze array technologie geeft de mogelijkheid een gegeven aantal eenvoudige antennes optimaal te verdelen over een aantal stations. Ons onderzoek heeft laten zien dat de stations een minimum grootte nodig hebben om verstoring door de ionosfeer over het gehele beeldveld te kunnen corrigeren. Te kleine stations kunnen maar in een beperkt deel van hun grote beeldveld voldoende scherpte krijgen. Een te beperkt aantal stations leidt echter tot toename van ruis in het beeld die met extra beeldbewerking deels is te verwijderen. Een belangrijk resultaat van het werk is het ontwerp voor twee nieuwe methoden van beeldvorming waarbij de computer bewerking is teruggebracht tot een theoretisch minimum dat evenredig is met het oppervlak van het totale beeldveld gemeten in resolutie elementen. Voor een voldoend groot aantal stations is een optimale verdeling mogelijk waarmee maximale scherpte en minimale ruis is te realiseren binnen een totaal budget dat niet door de kosten van de benodigde computing faciliteiten wordt gedomineerd.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • University of Groningen
Supervisors/Advisors
 • Brouw, Wim, Supervisor
 • Butcher, Harvey, Supervisor
Award date14-Dec-2012
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789036758413
Electronic ISBNs9789036758406
Publication statusPublished - 2012

Keywords

 • Proefschriften (vorm)
 • Observatiemethoden
 • Convolutie
 • Fase-integraalrekening
 • Facettheorie
 • Fourier-analyse
 • Beeldvorming
 • Systeemontwerp
 • LOFAR
 • Calibratie
 • astronomische waarnemingen, observatoria en planetaria

Cite this