The distribution of mass within spiral galaxies: unique solutions from gas and stellar kinematics

Thomas Per Krister Martinsson

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

833 Downloads (Pure)

Abstract

In dit proefschrift wordt de hoeveelheid en verdeling van de verschillende dynamische componenten, gevormd door de aanwezige sterren, het aanwezige gas en de donkere materie, in 30 spiraalstelsels gelijkend op onze eigen Melkweg onderzocht. Dit onderzoek biedt inzicht in ons algemeen begrip van de vorming en evolutie van sterrenstelsels. Met behulp van optische- en radiospectroscopie heb ik de totale dynamische massa van ieder spiraalstelsel bepaald aan de hand van de rotatiekromme van de aanwezige schijf. De totale massa van de schijf volgt uit de gemeten verticale bewegingen van de sterren in de schijf, terwijl de totale massa van het atomaire en moleculaire gas direct volgt uit hun emissie in het infrarood en radio. Vervolgens heb ik de massa en verdeling van de aanwezige donkere materie bepaald door het verschil te meten tussen de totale dynamische massa en de totale massa van de overige (zichtbare) componenten. In tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen, heb ik gevonden dat donkere materie een belangrijke, en zelfs dominante, component vormt, zelfs in de centra van de meest heldere spiraalstelsels. De zichtbare componenten dragen gemiddeld slechts ongeveer 30 procent bij aan de totale massa binnen een straal vergelijkbaar met de afstand van onze zon tot het centrum van ons Melkwegstelsel. De overige 70 procent van de massa is dus donker. Hieruit concludeer ik dat de lichtgevende massa van spiraalstelsels ongeveer drie keer kleiner is dan algemeen wordt aangenomen.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • Verheijen, Marc, Supervisor
Award date12-Dec-2011
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789461911117
Electronic ISBNs9789461911155
Publication statusPublished - 2011

Keywords

  • Proefschriften (vorm)
  • Donkere $materie
  • Radioastronomie
  • Infraroodastronomie
  • Spiraalnevels
  • Massaverdeling
  • Kinematica
  • sterren(stelsels): overige

Cite this