The effectiveness of Dalton education

Symen van der Zee

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

2144 Downloads (Pure)

Abstract

In this dissertation the effectiveness of Dalton education is being researched. The first question that was addressed, is why Dalton education focuses on effectiveness. The main reason for this is the concerns in society about the effectiveness of alternative education. Next, the identity of Dalton education was studied. Characteristic for Dalton education are the principles freedom, independence, and collaboration, together with the assignments. However, the principles and the assignments are not distinctive, because they are commonplace in primary education. To study the effectiveness of Dalton education, the scores of pupils in kindergarten, grade three and six at Dalton schools were compared with those of pupils at traditional schools. Results from the multilevel analyses of the first and second measurement of research project called ‘Cohort-Onderzoek-Onderwijsloopbanen5-18’indicate that there are no differences between the scores of pupils on Dalton schools and those at traditional schools on language, math, self-efficacy, task-motivation, wellbeing in relation with the teacher, wellbeing in relation with other pupils, and citizenship competencies. Because the research on the effectiveness provides no insights on how to improve the effectiveness, a review of the research on one of the three principles of Dalton education, namely collaboration, was undertaken. Collaborative learning is an evidence based educational approach, but the effectiveness is influenced by a large number of factors. Therefore, it is of importance that teachers use collaborative learning in a thoughtful manner. The most important conclusion of this dissertation is that concerns about the effectiveness of alternative education do not apply to Dalton education. In dit proefschrift is de effectiviteit van daltononderwijs onderzocht. De eerste vraag waarop is ingegaan, is waarom daltononderwijs focust op effectiviteit. De belangrijkste reden hiervoor blijkt de discussie in de samenleving te zijn over de doeltreffendheid van vernieuwend onderwijs. Vervolgens is onderzocht wat de identiteit van daltononderwijs is. Kenmerkend voor daltononderwijs zijn de principes vrijheid, zelfstandigheid en samenwerken, en het werken met de taak. De principes en de taak zijn echter niet onderscheidend voor daltononderwijs, aangezien ze gemeengoed zijn in het reguliere onderwijs. Om de effectiviteit van daltononderwijs te onderzoeken is gekozen voor het vergelijken van leerresultaten van leerlingen in de groepen 2, 5 en 8 op daltonbasisscholen met die van leerlingen op traditioneel ingerichte basisscholen. De meerniveau-analyses van de eerste en tweede meting van het Cohort-Onderzoek-Onderwijsloopbanen 5-18 laten zien dat er geen verschillen in toegevoegde waarde zijn voor wat betreft taal, rekenen, cognitief zelfvertrouwen, taakmotivatie, welbevinden in relatie met de leerkracht, welbevinden in relatie met medeleerlingen en burgerschapscompetenties. Omdat de studie naar de effectiviteit niet informeert over hoe het daltononderwijs doeltreffender in te richten, is vervolgens het onderzoek naar één van de drie principes van daltononderwijs, te weten samenwerken, geanalyseerd. Samenwerkend leren is een evidence based onderwijsaanpak, maar de effectiviteit blijkt van tal van factoren afhankelijk te zijn. In de praktijk is het dan vooral belangrijk dat leraren doordacht de aanpak inzetten. De belangrijkste conclusie van dit proefschrift is dat de zorgen over de effectiviteit van vernieuwend onderwijs in ieder geval niet gelden voor daltononderwijs.
Translated title of the contributionThe effectiveness of Dalton education
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • University of Groningen
Supervisors/Advisors
  • Dekker, Jeroen, Supervisor
  • van der Werf, Margaretha, Supervisor
  • van der Ploeg, Piet, Co-supervisor
  • Biesta, G, Assessment committee, External person
  • van de Grift, Willem, Assessment committee
  • Scheerens, J., Assessment committee, External person
Award date22-Oct-2015
Place of Publication[Groningen]
Publisher
Print ISBNs978-90-367-8166-4
Electronic ISBNs978-90-367-8165-7
Publication statusPublished - 2015

Cite this