The impact of observational errors on parameter estimation in econometrics.

Ronald Helprich Ketellapper

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

58 Downloads (Pure)

Abstract

In economische modellen worden één of meer relaties tussen - voor het te bestuderen verschijnsel relevant geachte - variabelen beschreven. De onderlinge beïnvloedinq van deze variabelen wordt gewoonlijk gekwantificeerd door middel van (al dan niet bekende) parameters. Het is de taak van de econometrie methoden te ontwikkelen om de onbekende modelparameters op grond van reeksen waarnemingen voor de betrokken variabelen te schatten. De meeste gangbare schattingsmethoden zijn geconstrueerd met als uitgangspunt de veronderstelling dat de waarnemingen geen meetfouten bevatten. Centraal in dit proefschrift staat de vraag in hoeverre zulke schattingsmethoden toepasbaar zijn, indien aan deze veronderstelling niet is voldaan. ... Zie: Samenvattimg
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Publisher
Publication statusPublished - 1982

Keywords

  • Econometrie, Parameters , Modellen (theorie) Proefschriften
  • methoden en technieken van de economie
  • mathematische statistiek

Cite this