Therapeutische residentiële hulp voor kinderen en jongeren: Een consensus verklaring van de Internationale Werkgroep Therapeutische Residentiële Zorg

Translated title of the contribution: Therapeutic Residential Care for Children and Youth: A Consensus Statement of the International Work Group on Therapeutic Residential Care

James K. Whittaker, Lisa Holmes, Jorge F. del Valle, Frank Ainsworth, Tore Andreassen, James P. Anglin, Christopher Bellonci, David Berridge, Amaia Bravo, Cinzia Canali, Mark E. Courtney, Laura Currey, Daniel L. Daly, Robbie Gilligan, Hans Grietens, Annemiek T. Harder, Martha J. Holden, Sigrid James, Andrew Kendrick, Erik J. KnorthMette Lausten, John S. Lyons, Eduardo Martín, Samantha McDermid, Patricia McNamara, Laura Palareti, Susan Ramsey, Kari M. Sisson, Richard W. Small, June Thoburn, Ronald W. Thompson, Anat Zeira

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

188 Downloads (Pure)

Abstract

In veel ontwikkelde landen wordt in toenemende mate kritiek geleverd op residentiële interventies bij kinderen en jongeren. Tegen de achtergrond hiervan vond in het voorjaar 2016 in Engeland een internationale conferentie plaats van experts uit 13 landen op het gebied van therapeutische residentiële zorg (TRZ). De volgende werkdefinitie van TRZ was leidend: "Therapeutische residentiële zorg omvat het geplande gebruik van een speciaal hiervoor ontwikkelde, multidimensionale leefomgeving, die tot doel heeft behandeling, onderwijs, socialisatie, ondersteuning en bescherming te bieden of te versterken voor kinderen en jongeren met welomschreven psychische en/of gedragsmatige problematiek; dit in samenwerking met hun gezin/familie en een breed scala aan formele en informele hulpbronnen in de samenleving". De bijeenkomst stond in het teken van kennisuitwisseling en het ontwikkelen van een internationale onderzoeksagenda. Tevens werden de contouren van een consensusverklaring over TRZ besproken. Deze verklaring, die hier integraal wordt weergegeven, omvat onder meer vijf basisprincipes van zorg, die in de visie van de Werkgroep TRZ altijd richtinggevend dienen te zijn voor goede residentiële jeugdhulp.
Translated title of the contributionTherapeutic Residential Care for Children and Youth: A Consensus Statement of the International Work Group on Therapeutic Residential Care
Original languageDutch
Pages (from-to)268-286
Number of pages19
JournalOrthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk
Volume55
Issue number11/12
Publication statusPublished - 15-Mar-2017

Cite this