Training, efficiency and ergonomics in minimally invasive surgery

Marc Janpieter van Det

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

699 Downloads (Pure)

Abstract

Knoopsgatchirurgie (laparoscopie) heeft een aantal bewezen voordelen voor de patiënt. Voor het operatieteam gaat er een aantal uitdagingen gemoeid met deze manier van opereren. Met name op het gebied van de ergonomie en de efficiëntie van het operatieproces en op het gebied van training van chirurgen die deze techniek willen toepassen zijn verbeteringen nodig. Hierover gaat dit proefschrift. In deel 1 van dit proefschrift onderzoeken we wat de beste houding is om laparoscopische chirurgie te kunnen uitvoeren. Met name de positie van de monitor is daarbij van belang. De monitor dient ruim onder ooghoogte, dicht bij het operatieveld en in lijn met de werkrichting van de chirurg geplaatst te worden. We tonen aan dat een speciaal voor laparoscopie ontworpen operatiekamer een significante verbetering van de ergonomie en een verbeterde efficiëntie tussen de operaties door kan opleveren. In deel 2 van dit proefschrift onderzoeken we een nieuwe manier van proceduretraining op de operatiekamer. Een cohort assistenten doorloopt een curriculum voor laparoscopische galblaasoperaties. Nadat zij hun basisvaardigheden hebben geleerd op een simulator begonnen ze met proceduretraining op de operatiekamer. Gedurende 6 operaties kregen ze tijdens elke ingreep herhaaldelijk korte video-instructies over de volgende stap die moest worden uitgevoerd. Na het zien van de instructie mochten ze die stap van de operatie uitvoeren. De beoordelingen van de assistenten die op deze manier zijn getraind verbeterden sneller dan in een controle groep. We tonen aan dat deze methode effectief en uniform is terwijl de efficiëntie van het operatieproces niet benadeeld wordt.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • University of Groningen
Supervisors/Advisors
 • Pierie, Jean-Pierre, Supervisor
 • Meijerink, Wilhelmus J H J, Supervisor, External person
Award date14-Nov-2012
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789036757904
Electronic ISBNs9789036757911
Publication statusPublished - 2012

Keywords

 • Proefschriften (vorm)
 • Leerling-leerkracht-relatie
 • Procedures
 • Training
 • Lichaamshoudingen
 • Chirurgen
 • Ergonomie
 • Laparoscopie
 • Invasieve methoden
 • orthopedie
 • reumatologie

Cite this