Troeltsch

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

Abstract

Hoewel het ‘mystieke’ karakter van het theologische programma van Ernst Troeltsch controversieel is, speelt het feit dat ‘mystiek’ een eminente rol speelde in zijn analyse van moderne. Het christendom valt nauwelijks te ontkennen. In dit artikel worden eerst de verschillende aspecten van Troeltsch' concept van mystiek (Mystik) tegen de achtergrond van het hedendaagse theologische en religieuze ontwikkelingen. Aan de ene kant het zeer kritische discours de mystiek van de dominante Ritschl School wordt belicht en anderzijds de de wildgroei van allerlei ‘mystieke’ religiositeit in Duitsland rond 1900 wordt besproken. Ten tweede blijkt dat Troeltsch zich voor een groot deel distantieerde van de critici van mystiek. In feite vat hij het begrip mystiek op als aanduiding van een typische, moderne, individualistische vorm van vroomheid en theologie. Ten derde wordt aandacht besteed aan het feit dat
Troeltsch gebruikt de mystieke terminologie om zijn eigen positie te beschrijven en gebruikt deze
om zijn ecclesiologie te ontwikkelen. Ten vierde wordt Troeltsch' visie op de relatie tussen (individualistische) mystiek en ethiek besproken. Volgens hem impliceert mystiek niet quiëtisme, maar een actieve betrokkenheid bij kerkelijke en wereldse zaken. Al met al onderstreept deze bijdrage het belang van de christelijke mystiek voor Troeltsch' persoon geloof en vroomheid, evenals voor zijn 'mystieke' conceptualisering van religie.
Original languageDutch
Title of host publication25 Eeuwen Theologie
Subtitle of host publicationTeksten / Toelichtingen
EditorsLaurens ten Kate, Marcel Poorthuis
Place of PublicationAmsterdam
PublisherBoom
Chapter82
Pages589-594
Number of pages6
ISBN (Print)9789461059307
Publication statusPublished - 2017

Cite this