Tumorvorming door 1: 2

Sijbrand Keijser

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

164 Downloads (Pure)

Abstract

Het kankervraagstuk is ongetwijfeld een der gewichtigste problemen in de geneeskunde. Het is dan ook geen wonder, dat sinds eeuwen ontelbare onderzoekers met behulp van tallooze methoden hebben getracht inzicht te krijgen in het ontstaan en in het wezen dezer ziekte. Een hulpmiddel, dat in de laatste tientallen van jaren zeer de aandacht getrokken heeft der kankeronderzoekers, is de experimenteele tumor. Door gezwelgroei op te wekken bij proefdieren krijgt men de beschikking over onbeperkte hoeveelheden studiemateriaal op elk gewenscht oogenblik. Men is in staat de tumorgenese in alle stadia te bestudeeren. Men kan de omstandigheden, die van invloed zijn op het ontstaan van den tumor, naar willekeur regelen. ... Zie: Hoofdstuk 3
Original languageDutch
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • Deelman, Leo, Supervisor
Award date26-Oct-1934
Place of PublicationGroningen
Publisher
Publication statusPublished - 1934

Cite this