Turning the prism: modernist approaches in the short stories of the Hungarian writer Margit Kaffka

  Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

  Abstract

  Hanneke Boode neemt in haar proefschrift de novelles van de Hongaarse auteur Margit Kaffka (1880-1918) onder de loep. Kaffka staat vooral te boek als de auteur van de roman Színek és évek (1912; Kleuren en jaren; Van Gennep 2010). Onderzoek naar de novelles, een tot nu toe onderbelicht deel van Kaffka’s proza, biedt echter een waardevolle aanvulling op Kaffka’s erkende positie als modernistische auteur in de Hongaarse literaire canon, argumenteert Boode. Na een uitgebreid receptieonderzoek naar de beoordeling van Kaffka’s modernistische eigenschappen door haar critici, worden de novelles onder andere onderworpen aan de theorie van de onbetrouwbare verteller. Zo worden diverse technieken gedistilleerd waarop de verteller zelf informatie ontvangt en verschaft aan de lezer. In het laatste deel wordt Kaffka in een internationaal modernistisch kader gepositioneerd. Niet alleen is Kaffka nauwelijks bekend buiten Hongarije, ook haar oeuvre is nooit onderworpen aan uitgebreid comparatief literatuuronderzoek. Boode vergeleek Kaffka’s novelles met die van haar tijdsgenoten Katherine Mansfield en Carry van Bruggen. Meer bepaald kijkt Boode naar het gebruik van het perspectief van het kind en de representatie van ‘queer’ personages in de oeuvres van deze schrijvers. Deze nieuwe inzichten in Kaffka’s oeuvre zijn niet alleen relevant voor de positie van Kaffka in de modernistische canon, maar ook voor het modernistische literatuuronderzoek in Hongarije.
  Original languageEnglish
  QualificationDoctor of Philosophy
  Awarding Institution
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Supervisors/Advisors
  • Hasselblatt, Cornelius, Supervisor
  Award date5-Sep-2013
  Place of Publication[S.l.]
  Publisher
  Print ISBNs978-90-423-0426-0
  Publication statusPublished - 2013

  Cite this