Unraveling the role of sense of coherence in coronary heart disease patients

Barbora Silarova

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

1827 Downloads (Pure)

Abstract

Coronaire hartziekte (CHZ) blijft de belangrijkste doodsoorzaak in de Europese Unie, met name in een aantal Centraal-Europese landen. Sense of coherence (SOC), het vermogen allerlei ervaringen op een positieve manier te begrijpen en mee om te gaan, wordt steeds meer erkend als een belangrijke voorspeller van CHZ uitkomsten. Het doel van dit onderzoek was om de rol van de SOC in Roma en niet-Roma CHZ patiënten in Slowakije verkennen. Het onderzoek levert het aanwijzingen op dat SOC mogelijk bruikbaar is in de cardiovasculaire zorg, preventie, revalidatie en onderzoek. Het onderzoek laat zien dat CHZ patiënten met een lage SOC vóór de behandeling minder vaak hun gezondheidsgedrag verbeteren na cardiale behandeling. SOC verdient dus aandacht in evidence-based richtlijnen voor de bevordering van gezondheid gerelateerd gedrag bij deze groep. We vonden ook dat een hogere SOC een sterke voorspeller is voor een betere aan gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven (KvL). Dit ondersteunt het idee dat SOC een universele voorspeller van KvL is bij patiënten met chronische aandoeningen. Ten derde vonden we dat SOC het effect van meer vijandigheid op een slechtere mentale kwaliteit van leven medieert, waarbij deze vijandigheid bij Roma veel hoger is dan bij niet-Roma CHD patiënten. Ten vierde vonden we dat de SOC lager is bij Roma CHZ-patiënten dan bij niet-Roma CHZ-patiënten, en het angstniveau hoger. Deze bevindingen met betrekking tot de gezondheid van de Roma-bevolking zijn echt nieuw - vijandigheid als een mediator tussen Roma-etniciteit en kwaliteit van leven, en verschillen in SOC tussen Roma en niet-Roma CHZ-patiënten. Dit draagt bij aan een beter begrip van de slechtere gezondheid van deze etnische groep, en aan verbetering van preventie, cure en care voor hen en voor CHZ-patiënten in het algemeen.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • University of Groningen
Supervisors/Advisors
 • van Dijk, Jitze, Supervisor
 • Reijneveld, Menno, Supervisor
Award date17-Jan-2014
Place of PublicationGroningen
Publisher
Print ISBNs9789036767835
Publication statusPublished - 2014

Keywords

 • Proefschriften (vorm)
 • Kwaliteit van het $bestaan
 • Voedingsgewoonten
 • Gedrag
 • Gezond $verstand
 • Coherentie (algemeen)
 • Coronaire hartziekten
 • medische psychologie
 • cardiologie

Cite this