UnTie-ing the role of the Angiopoietin/Tie2 system in the microvascular response to endotoxemia

Neng Fisheri Kurniati

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

83 Downloads (Pure)

Abstract

Endotheelcellen, die de binnenwand van bloedvaten bekleden, kunnen door verschillende prikkels tot ontstekingsprocessen worden geactiveerd. Ook komt een reactie op gang die leidt tot verlies van bloedvatstabiliteit en levensbedreigende oedeemvorming. Neng Kurniati onderzocht de rol van het Angiopoietine(Ang)/Tie2-systeem is deze processen. In het bijzonder bestudeerde Kurniati de rol van het Ang/Tie2 systeem in door bacterieel lipopolysaccharide (LPS) geïnduceerde endotoxinemie in de nier. Toediening van LPS in muizen veranderde de expressie van het Ang/Tie2 systeem: in de long, lever en nier veroorzaakte het een verlaging van Tie2-productie en tegelijkertijd een verhoging van Ang2-productie. Deze veranderingen speelden echter geen rol in de eiwitlekkage in de nier die door LPS veroorzaakt werd. Daarnaast werd in muizen en in celkweken onderzocht welk mechanisme ten grondslag ligt aan het verlies van Tie2-expressie. De verlaagde Tie2-productie bleek niet een direct gevolg van LPS te zijn, of van TNF-α, een van de cytokines die als gevolg van LPS-toediening vrijkomt. Ook speelde de interactie tussen endotheelcellen en neutrofielen geen rol bij de verlaagde Tie2-productie. Uit de celkweek studies bleek dat de expressie van Tie2 vooral beïnvloed werd door de stroming van vloeistof over het endotheelceloppervlak. Dit suggereert dat de verlaagde Tie2-expressie in de muis het gevolg was van een verlaagde bloeddoorstroming veroorzaakt door LPS
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
 • University of Groningen
Supervisors/Advisors
 • Molema, Ingrid, Supervisor
 • Heeringa, Peter, Supervisor
 • Struys, Michel, Supervisor
Award date20-Jun-2012
Publisher
Print ISBNs9789461821256
Publication statusPublished - 2012

Keywords

 • Proefschriften (vorm)
 • Receptoren
 • Angiogenese
 • Endotheel
 • Nierinsufficiëntie
 • Multipel orgaanfalen
 • Capillairen
 • Septikemie
 • hematologie
 • cardiologie

Cite this