Vakinhoud en vakdidactiek lerarenopleiding Frans

Inge Elferink, Anita Buurman

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Abstract

In dit hoofdstuk beschrijven we de vakinhoud en vakdidactiek voor lerarenopleiders Frans.
Het gaat hierin niet om de beoogde kennis van één persoon, maar om de collectieve
kennis van alle opleiders Frans die in de leeromgeving van de student als toekomstig leraar actief zijn. Een vakdidacticus van het instituut heeft niet alleen vakinhoudelijke kennis
nodig, maar bijvoorbeeld ook kennis van het onderwijskundige deel. Een werkplekbegeleider
op de stageplek onderscheidt zich in de kennis van de beroepspraktijk aanvullend
op de vakkennis.

In het hbo zijn acht bacheloropleidingen die opleiden tot leraar Frans in het tweedegraads
gebied en drie masteropleidingen die het eerstegraads gebied bedienen. Deze kennen
zowel verschillende doelgroepen - van jong volwassen voltijders tot mensen die op latere
leeftijd een carrière verandering nastreven - als verschillende arrangementen - van contact
intensief onderwijs tot volledig afstandsonderwijs. Opleiders verzorgen colleges in Franse vakken en vakdidactiek, begeleiden op het instituut praktijkonderzoek of de studieloopbaan van studenten of begeleiden op scholen studenten tijdens de stage.
De universiteit leidt van oudsher in de educatieve master op tot een eerstegraads bevoegdheid.

De instroomeisen hiervoor zijn vastgesteld door de Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen (ICL, 2014; 2015). Sinds 2009 leidt de universiteit met de educatieve
minor ook op tot een tweedegraads bevoegdheid.

De universitaire lerarenopleiders hebben een kleinere rol in het onderwijs van het Frans.
Dit onderwijs wordt in de regel uitgevoerd door de vakgroepen Frans of een overkoepelende
afdeling van de Faculteiten der Letteren van de betrokken universiteiten. De eerstegraads
opleiding wordt door zes universiteiten verzorgd. In deze tekst richten we ons op
lerarenopleiders in deze volle breedte, maar beperken we ons tot die facetten van de
vakinhoud en vakdidactiek die specifiek zijn voor Frans en het opleiden tot een goede
leraar in dit vak.

Achtereenvolgens gaan we in op de inhoud van het vak en de vakdidactiek, actuele
ontwikkelingen en discussiepunten binnen het vak en de wijze waarop een lerarenopleider
Frans zijn vak(didactische) kennis kan bijhouden. Tot slot besteden we aandacht aan
samenwerking met andere moderne vreemde talen en de mogelijke integratie van
vakdidactiek, onderwijskunde en pedagogiek.
Original languageDutch
Title of host publicationKennisbasis Lerarenopleiders
Subtitle of host publicationKatern 3: Inhoud en vakdidactiek op de lerarenopleidingen
EditorsGerda Geerdink, Ietje Pauw
PublisherVELON
Chapter24
Pages223-233
Number of pages11
Publication statusPublished - 1-Mar-2017

Cite this