Van Rijkslandbouwproefstation tot Wageningen Research. De historische ontwikkeling van het landbouwkundig onderzoek in Wageningen sinds 1877

Harm Zwarts*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Original languageDutch
Pages (from-to)111-134
Number of pages24
JournalBijdragen en Mededelingen Gelre. Historisch Jaarboek voor Gelderland
VolumeCIX
Publication statusPublished - 2018
Externally publishedYes

Cite this