Vascular function and cardiovascular disease: risk stratification and early pharmacological intervention

Folkert Wouter Asselbergs

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

1393 Downloads (Pure)

Abstract

Niet alleen hoge bloeddruk, roken, hoog cholesterol en suikerziekte vormen een risico op hart- en vaatziekten. Ook een licht verhoogd eiwitverlies in de urine heeft een voorspellende waarde, zo ontdekte Folkert Asselbergs. Maar de nieuw ontdekte risicofactor kan volgens hem worden verlaagd met de ACE-remmer fosinopril. Asselbergs onderzoek is onderdeel van het PREVEND programma, een groot bevolkingsonderzoek in de stad Groningen. Om patiënten met een hoog risico op hart- en vaatziekten zo vroeg mogelijk te identificeren, zijn onderzoekers op zoek naar nieuwe methoden. Vooral voor die mensen die (nog) niet in aanmerking komen voor behandeling volgens de huidige richtlijnen zou dit van belang kunnen zijn. Asselbergs bekeek twee nieuwe methoden: microalbuminurie - een licht verhoogde hoeveelheid eiwit in de urine - en een verhoogd C-reactief proteïne in het bloed, een maat voor ontstekingen. De promovendus ontdekte verbanden tussen deze twee factoren en verschillende vormen van hartziekten, en relateerde dit geheel aan het overlijden ten gevolge van hart- en vaatziekten. Het blijkt dat een behandeling met de ACE-remmer fosinopril een verlaging van microalbuminurie tot resultaat heeft. Een behandeling waarvan de gunstige resultaten bovendien opwegen tegen de kosten. Asselbergs concludeert dat een test op (licht) verhoogd eiwitverlies in de urine geschikt lijkt om mensen met een hoog risico op hart- en vaatziekten vroegtijdig op te sporen en te behandelen. Dit levert een vermindering van ziekenhuisopnamen en een hogere levensverwachting op.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Supervisors/Advisors
  • van Gilst, Wiek, Supervisor
  • de Jong, Paul, Supervisor
  • van Veldhuisen, Dirkjan, Supervisor
Publisher
Print ISBNs9053350365
Publication statusPublished - 2005

Cite this