Vernieuwde Tweede Fase en de doorstroom naar en in het hoger onderwijs

Lyset T.M. Mombarg

Research output: Book/ReportReportProfessional

784 Downloads (Pure)

Abstract

Met ingang van het schooljaar 2007/2008 is de vernieuwde Tweede Fase in de bovenbouw van het havo en vwo van kracht geworden. In dit evaluatieonderzoek is gekeken naar de ontwikkeling van de aansluiting van het havo en vwo op het hoger onderwijs, de doorstroom in het eerste jaar van het hoger onderwijs en de invloed die de vernieuwde Tweede Fase hier mogelijk op heeft gehad. Speciale aandacht is uitgegaan naar bètatechnische studies. Gegevens over de aansluiting zijn afkomstig van landelijke databases. Ze hebben betrekking op de profielkeuze, slaagpercentages en doorstroom van havo- en vwo-examenkandidaten en op de studiekeuze, uitval en studiewisseling van eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs in de periode 2004-2013. Uit de analyses kan geconcludeerd worden dat de vernieuwde Tweede Fase waarschijnlijk invloed heeft gehad op de profielkeuze en slaagpercentages van havo- en vwo-leerlingen. Sinds invoering van de vernieuwde Tweede Fase worden combinatieprofielen en het natuurprofiel vaker gekozen en het Cultuur en Maatschappij-profiel minder vaak. Verder zijn de slaagpercentages lager geworden en dit heeft zich met de nieuwe zak/slaagregeling in 2012 (nog) niet hersteld. De vernieuwde Tweede Fase heeft géén effect gehad op drie andere aspecten van de aansluiting - de groei van het aantal havo- en vwo-examenkandidaten, de doorstroom naar het hoger onderwijs en de sectorkeuze in het hoger onderwijs – en op de twee aspecten van de doorstroom in het eerste jaar van het hoger onderwijs – uitval uit hoger onderwijs en switchen van studie in het hoger onderwijs.
De gevonden algemene tendensen laten zien dat er voorlopig geen duidelijke toename van het aantal afgestudeerden met een ‘harde’ bètatechnische ho-studie te verwachten is. Er is wel een groei van het aantal leerlingen met een natuurprofiel gaande, een groei die vooral op het conto van meisjes komt. Natuurprofielers kiezen vervolgens niet vaker voor een ‘harde’ bètatechnische studie, maar wel vaker voor een studie in de sector Gezondheidszorg en welzijn. De hbo- en wo-sector Natuurwetenschappen en informatica wordt de laatste jaren wel enigszins vaker gekozen, maar juist jongens met een natuurprofiel kiezen aanzienlijk minder vaak voor de sector Techniek, industrie en bouw. De uitval van natuurprofielers in het eerste jaar van ‘harde’ bètatechnische hbo- en wo-studies is vrij constant gebleven. Ook switchen natuurprofielers niet vaker van studie dan andere studenten. Dit alles maakt dat het aantal hoger opgeleiden in Nederland wel zal toenemen, maar dat het tekort aan hoger opgeleiden met een ‘harde’ bètatechnische studie ook in de nabije toekomst blijft bestaan.
Original languageDutch
Place of PublicationGroningen
PublisherGION onderzoek/onderwijs
Number of pages66
ISBN (Print)978-90-6690-999-1
Publication statusPublished - Apr-2015

Cite this