Verschillen in percentages heroverwegingen tussen de eindtoetsen in groep 8

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

97 Downloads (Pure)

Abstract

Bij plaatsing in het Nederlandse voortgezet onderwijs wordt gebruikt gemaakt van een schooladvies en een advies gebaseerd op een eindtoets. De school geeft een initieel schooladvies, en vervolgens maakt de leerling een eindtoets. Als het eindtoetsadvies hoger is dan het schooladvies moet het schooladvies worden heroverwogen. Bij een heroverweging wordt het schooladvies alleen naar boven bijgesteld. Momenteel wordt hiervoor gebruik gemaakt van vijf verschillende eindtoetsen (Centrale Eindtoets, IEP Eindtoets, ROUTE 8, AMN Eindtoets en Dia-eindtoets). In de huidige studie is onderzocht of en in welke mate het percentage heroverwegingen verschilt per eindtoets. Hiervoor zijn populatiegegevens (van alle groep 8-leerlingen in Nederland) gebruikt van vier recente schooljaren. Het percentage heroverwegingen is bestudeerd op populatieniveau en berekend voor de verschillende niveaus. Een belangrijke bevinding is dat er grote verschillen zijn in de percentages heroverwegingen, zowel tussen eindtoetsen als tussen schooljaren. Van de drie meest gebruikte eindtoetsen had de Centrale eindtoets in schooljaar 2020-2021 de hoogste percentages heroverwegingen voor alle initiële schooladviezen, gevolgd door de IEP Eindtoets, en had Route 8 de laagste percentages. Om meer zicht te krijgen op de vergelijkbaarheid van de eindtoetsen is een aanbeveling om meer wetenschappelijk onderzoek te doen naar de predictieve validiteit en inhoudsvaliditeit van de eindtoetsen.
Original languageDutch
Pages (from-to)80-92
Number of pages13
JournalPedagogische Studiën
Volume99
Issue number2
Publication statusPublished - 2022

Cite this