Waar werkt de arts? Het verhuisgedrag tussen vervolgopleiding en baan

Translated title of the contribution: Where is the doctor working?: The moving behavior between postgraduate medical education and first job.

Research output: Contribution to conferencePaperAcademic

Abstract

Probleemstelling In de internationale literatuur bestaat veel aandacht voor de keuze van de werklocatie van medici die hun vervolgopleiding voltooid hebben. Hierbij ligt de focus vaak op rurale gebieden in landen met echte ‘outbacks’ zoals Australië en Canada. Men probeert om een profiel op te stellen van de arts die bereid is zich in dergelijke gebieden te vestigen, om daar het aanbod van medische voorzieningen op peil te houden. Ook in Nederland, qua geografie onvergelijkbaar met de genoemde landen, doen zich dergelijke vragen voor: zowel in krimpgebieden als in bepaalde stedelijke buurten staat het vervullen van vacatures in (streek-) ziekenhuizen of het aanbod van zorg door huisarts onder druk. We weten echter weinig van de locatiekeuze van de jonge specialist in Nederland. Het doel van deze studie is daarom vaststellen welke factoren belangrijk zijn voor de keuze van de werklocatie na het afronden van de vervolgopleiding. De beschikbare internationale literatuur noemt onder meer de persoonskenmerken, geografische achtergrond, de huishoudensituatie en het type specialisatie als mogelijke verklarende factoren. Methode Voortbouwend op de recente rapportage door Venhorst et al (2017), maken we gebruik van gegevens over de hele populatie jonge klaren 2000 – huidig uit registerbestanden van het Centraal Bureau van de Statistiek. Voor deze groep koppelen we uit de CBS registers ook gegevens over de (lokatie van de) studie geneeskunde, de vervolgopleiding en de werkzame fase. Daarnaast is bekend of er op enig moment sprake is van een inwonende partner (en / of kinderen) en wat de sociaal economische kenmerken van deze partner zijn. We analyseren de uiteindelijke locatie van de baan voor opeenvolgende cohorten afgestudeerde basisartsen door middel van multinomiale regressie. Dit doen we in twee stappen: eerst beschouwen we de verklarende factoren van het migratiepatroon in het algemeen, door te kijken of een arts geneeskunde, vervolgopleiding en werklocatie alle in dezelfde OOR afrondt, of dat men op enig moment wisselt van regio. Op deze wijze zijn vijf elkaar uitsluitende trajecten te onderscheiden: altijd blijven, vroeg mobiel, laat mobiel, retour mobiel en doorgaand mobiel (zie Venhorst et al 2017 voor een uitwerking. Vervolgens analyseren we de kans dat men uiteindelijk in een bepaalde regio aan de slag gaat, aan de hand van de eerdere locatie 63 keuzes van de student, rekening houdend met alle eerder genoemde persoonlijke kenmerken. Hier zijn (geaggregeerde) OORs in Nederland de uitkomstmaat. In deze tweede stap verkennen we ook, specifiek voor de huisartsen, of een uitkomstmaat obv stedelijkheid van de bestemming nuttige inzichten oplevert. Resultaten De locatie van studie en vervolgopleiding zijn met afstand de sterkst verklarende variabelen voor de werklocatie. Geslacht lijkt er niet erg toe te doen, en, verassend genoeg, geldt dat ook voor de huishoudensituatie, wat in tegenspraak is met de gangbare resultaten uit de migratieliteratuur. Discussie Het meest opvallende resultaat is dat het juist de migratiegeschiedenis, en dan met name binding, is die er veel toe doet, als het gaat om de uiteindelijke locatie van de baan. Factoren die in onderzoek onder andere beroepsgroepen een grote rol spelen, zoals de huishoudensformatie (gaan samenwonen, eventueel kinderen) spelen onder artsen amper een rol. In de internationale literatuur wordt gewezen op het belang van de woonregio ten tijde van de middelbare schoolperiode van de student bij het vervullen van vacatures in rurale gebieden. Uit de hier gepresenteerde studie blijkt dat dit bindingspatroon zich in Nederland ook voordoet en dat bovendien de opleidingslocaties ook van groot belang zijn. Referentie 1 Venhorst, V., Daams, M., & van Dijk, J. (2017). De regionale mobiliteit en binding van medisch specialisten: Het belang van opleiden en onderwijs voor de regionale gezondheidszorg. (URSI Research Report; No. 360). Urban and Regional Studies Institute / University of Groningen. Download via: https://tinyurl.com/k3a2jeb
Translated title of the contributionWhere is the doctor working?: The moving behavior between postgraduate medical education and first job.
Original languageDutch
Pages63
Number of pages64
Publication statusPublished - 16-Nov-2017
EventNVMO congres 2017: Inspireren tot leren; docenten maken het verschil! - Hotel Zuiderduin, Egmond aan Zee, Netherlands
Duration: 16-Nov-201716-Feb-2018
http://www.nvmo.nl/nvmo_congres/nvmo_congres_2017

Conference

ConferenceNVMO congres 2017
Country/TerritoryNetherlands
CityEgmond aan Zee
Period16/11/201716/02/2018
Internet address

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Where is the doctor working? The moving behavior between postgraduate medical education and first job.'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this