Wegwijs in de Vennootschapsbelasting

Research output: Book/ReportBookAcademic

Abstract

In Wegwijs in de Vennootschapsbelasting komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: de plaats van de VPB in het Nederlandse en Europese (belasting)recht; subjectieve belastingplicht; overheidsondernemingen; winstbepaling; renteaftrekbeperkingen (waaronder de earningsstrippingmaatregel); maatregelen tegen hybride mismatches; innovatiebox; coöperatieregime; bestedingsreserve; afrekeningsbepalingen; deelnemingsvrijstelling (waaronder de gewijzigde liquidatieverliesregeling); deelnemingsverrekening; CFC-lichamen; bedrijfsfusie, juridische splitsing en fusie, omzetting en terugkeerregeling; fiscale eenheid (waaronder de spoedreparatie fiscale eenheid); objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten; giftenaftrek; verliescompensatie; aanslag en aansprakelijkheid; beleggingsinstellingen; verzekeringsondernemingen.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherSdu Uitgevers
Number of pages1418
Edition17th
ISBN (Print)9789012407045
Publication statusPublished - 2021

Publication series

NameWegwijsserie
PublisherSDU uitgevers

Keywords

  • Diutch Corporate Income Tax

Cite this