Western models and African realities: Human resource management and performance in Eritrea

F. Ghebregiorgis

Research output: ThesisThesis fully internal (DIV)

Abstract

Hoe passen Eritrese organisaties Human Resource Management (HRM) toe? En welk verband bestaat er tussen HRM en bedrijfsresultaten? Het meeste onderzoek op het gebied van HRM vindt plaats in de westerse wereld en in mindere mate Azië, maar over de situatie in Afrika is slechts weinig bekend. Promovendus Ghebremeskel onderzocht het HRM in zijn vaderland Eritrea. De Human Resource Managers in dit Oost-Afrikaanse land kampen met diverse problemen, zoals de economische crisis en de politieke instabiliteit. Niettemin blijkt dat kennis van HRM aanwezig is en ook benut wordt voor training, werving, beloningssystemen en medewerkerparticipatie. De collectivistische Eritrese cultuur bevordert de invoering van participatief management en teamwork. Dat is in tegenspraak met de heersende opvatting dat de bedrijfsvoering in Afrika wordt gekenmerkt door autoritaire en hiërarchische trekken, nepotisme en vriendjespolitiek.
Original languageEnglish
QualificationDoctor of Philosophy
Awarding Institution
  • University of Groningen
Supervisors/Advisors
  • Karsten, Luchien, Supervisor
Award date23-Mar-2006
Place of Publication[S.l.]
Publisher
Print ISBNs90-5335-083-7
Publication statusPublished - 2006

Cite this