Wetenschapstoets Defensienota ‘Sterker Nederland, veiliger Europa’: Het doel heiligt de middelen? Of andersom?

Translated title of the contribution: Academic test Defence White Paper: "A Stronger Netherlands, a Safer Europe": The objectives determine the means - or vice versa?

Isabelle Duyvesteyn, J.H. de Wilde, Niels van Willigen

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

31 Downloads (Pure)

Abstract

Op 1 juni 2022 verscheen de nieuwe Nederlandse Defensienota met de titel ‘Sterker Nederland, veiliger Europa’. Op basis van artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet uit 2016 kan de Tweede Kamer sinds enkele jaren een wetenschapstoets laten uitvoeren op beleidsvoornemens. Wij hadden afgelopen zomer het voorrecht deze toets op basis van onze wetenschappelijke inzichten uit te voeren. Over onze bevindingen is zowel in de Tweede Kamer als in de pers gerapporteerd.[1] In deze bijdrage voor de Militaire Spectator willen we een diepere reflectie bieden op onze bevindingen aan de hand van vier dilemma’s die we identificeerden: de veiligheidsanalyse, de verbinding tussen doelen en middelen, het institutionele kader, en ten slotte problemen bij de evaluatie van defensiebeleid. Daarnaast willen we een aantal perspectieven aanreiken op basis waarvan de discussie zou kunnen worden voortgezet. Met name de noodzaak van een interdepartementele veiligheidsanalyse in de context van internationale samenwerking is daarbij van belang.
Translated title of the contributionAcademic test Defence White Paper: "A Stronger Netherlands, a Safer Europe": The objectives determine the means - or vice versa?
Original languageDutch
Pages (from-to)616-629
Number of pages14
JournalMilitaire Spectator
Volume191
Issue number12
Publication statusPublished - 9-Dec-2022

Cite this