Woonwensen van 55-plussers: Een onderzoek naar de woonwensen

Pipien Voogd

Research output: Working paperAcademic

1521 Downloads (Pure)

Abstract

Ouder worden gaat gepaard met pensionering, veranderingen van samenstelling huishouden, en het verslechteren van de gezondheid. Deze veranderingen kunnen ertoe leiden dat ouderen kiezen voor een andere woning of woonomgeving. Daarnaast neemt de behoefte aan zorg bij het ouder worden toe. De verhuisgeneigdheid en de bijbehorende woonwensen van ouderen (55-plussers) zijn niet goed bekend bij de gemeente Haren, provincie Groningen. De gemeente Haren wordt gekenmerkt door een sterke vergrijzing en ouderen die steeds langer zelfstandig blijven wonen. Tegelijkertijd zal de gemeente Haren de komende jaren 2.400 huizen moeten gaan bouwen in verband met de regiovisie Groningen-Assen. In dit onderzoek staat daarom de vraag centraal: Hoe kan de gemeente Haren met haar woonbeleid inspelen op de woonwensen van de ouderen in de gemeente Haren? Om inzicht te kunnen krijgen in de verhuisgeneigdheid en woonwensen van ouderen (55-plussers) is gebruik gemaakt van een schriftelijke enquête. Deze enquête is verstuurd naar 971 huishoudens met een leeftijd van boven de 55 jaar. De respons van de enquête bedroeg bijna 50%. Om een woonbeleid goed uit te kunnen voeren zijn verschillende interne (binnen de gemeente) en externe (buiten de gemeente) partijen nodig, de zogenaamde stakeholders. Dit onderzoekt richt zich tevens op de posities van deze stakeholders in het proces.
Original languageDutch
Place of PublicationGroningen
PublisherWetenschapswinkel Economie en Bedrijfskunde
Number of pages115
Publication statusPublished - 2005

Cite this