Zorg op afstand

P. Schilstra

Research output: Working paperAcademic

344 Downloads (Pure)

Abstract

Zorg op afstand. Onderzoek onder patiënten met de ziekte van Crohn/ colitis ulcerosa naar de tevredenheid met een nieuwe manier van zorgverlening vanuit de Maag- Darm- en Leverafdeling van het Academisch Ziekenhuis Groningen. Sinds oktober 2002 is er op de Maag-, Darm- en Leverafdeling (MDL-afdeling) van het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) een nieuwe manier van zorgverlening ingevoerd voor patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Patiënten die lijden aan één van deze chronische darmaandoeningen, kunnen te maken krijgen met onder andere buikpijn, diarree, koorts, misselijkheid, moeheid, vitaminegebrek en vermagering. Een periode met duidelijke symptomen wordt vaak afgewisseld door een periode waarbij er minder of geen symptomen zijn. Mogelijk is de behoefte aan zorg hierdoor niet op elk moment even groot. Bij deze nieuwe manier van zorgverlening wordt hier rekening mee gehouden. De controleafspraak met de arts kan nu worden vervangen door het invullen van een vragenlijst door de patiënt. Met behulp van deze vragenlijst geeft de patiënt aan hoe het fysiek met hem/haar gaat en of deze het wenselijk vindt alsnog een bezoek te brengen aan de polikliniek. Aan de hand van deze ingevulde vragenlijst, wordt door de arts bepaald of er een controle op de polikliniek zal plaatsvinden. Nu ruim 300 patiënten ervaring hebben met de nieuwe werkwijze, wil men vanuit het AZG weten in hoeverre zij hiermee tevreden zijn. De tevredenheid met de nieuwe werkwijze staat dan ook centraal in dit onderzoek. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de algemene tevredenheid en patiëntengedrag (raadplegen alternatieve genezer, internetgebruik voor lotgenotencontact en therapietrouw). Voor de dataverzameling werd gebruik gemaakt van het patiëntenbestand van de MDL-afdeling van het AZG. Hieruit zijn patiënten geselecteerd die lijden aan de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa en minimaal éénmaal mee hebben gedaan aan de schriftelijke controle. Er werden 127 patiënten benaderd, waarvan er 102 de vragenlijst hebben geretourneerd (een respons van 80.3%).
Original languageDutch
Number of pages0
Publication statusPublished - 2004

Cite this