Bird Senses of Places

Activiteit: OutreachPopular

Description

Metawad Seminar "Bird Senses of Places" is de afsluiting van het onderzoeksprogramma 'Metawad'. In Metawad hebben onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en het Koninklijk NIOZ (het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee op Texel) vijf jaar lang vijf wadvogelsoorten onderzocht. De kanoet, de rosse grutto, de drieteenstrandloper, de rotgans en de lepelaar, allemaal gebruiken ze het wad als onderdeel van een veel groter systeem (een 'metawad'). Ze broeden bijvoorbeeld in het hoge noorden, overwinteren in het warme zuiden, en gebruiken onze Waddenzee als knooppunt op hun trek. De resultaten van het onderzoek werden gepresenteerd voorafgaand aan het locatietheaterfestival Oerol op Terschelling. Rob Buiter van VARA Vroege Vogels rappporteert: "In plaats van een 'powerpointpresentatie' in een muf zaaltje, namen de metwad-onderzoekers hun publiek mee het veld in. Ze lieten ze grazen als een rotgans, ze toonden een dansvoorstelling 'van baltsende rosse grutto's' en zochten naar schelpen in de wadbodem, als waren zij zelf kanoeten. Het symposium werd onder andere bezocht door terreinbeheerders, van onder andere Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Wilfred Alblas van Natuurmonumenten reageert enthousiast op dit theatrale symposium. 'De boodschap komt beter binnen. Mensen kunnen zich beter voorstellen voor welke uitdagingen de wadvogels staan.' Natuurmonumenten zegt de kennis uit het onderzoeksprogramma Metawad ook goed te kunnen gebruiken in hun beheerswerk. Zo worden ze nog eens met hun neus op het feit gedrukt dat het ene stukje wad het andere niet is. Je kunt niet zomaar het ene stuk wad opofferen en dan denken dat dat elders wel wordt gecompenseerd. Vogels als de kanoet zijn bijzonder kieskeurig, en met reden, zo blijkt uit het metawad-onderzoek!" Samen met Theunis Piersma en Laura Govers, schreef Rob Buiter "Knooppunt Waddenzee" (uitgeverij Bornmeer): "Knooppunt Waddenzee" biedt een kleurrijk pallet van portretten van de wetenschappers, die ploeterend met palen en hekwerk achterop hun fiets over de kwelder trekken, of uren achtereen in weer en wind – of juist bakkend onder de Afrikaanse zon – naar vogels met kleurringen aan hun pootjes staan te zoeken. Het biedt ook portretten van de vijf onderzochte vogelsoorten. Wat weten we van deze dieren? En vooral: hoe kunnen overheden of natuurbeheerders hun voordeel doen met deze wetenschap?
Periode8-jun.-20169-jun.-2016
Werken voorOerol - Sense of Place, Netherlands