congres Jeugd in Onderzoek

 • Tuinstra, J. (Attendee)
 • Dorien Petri (Attendee)
 • Annelies Kassenberg (Attendee)

  Activiteit: Attending an event Academic

  Description

  Thema 2018
  Weten, leren en doen wat werkt

  Het doel van het congres is kennisuitwisseling, prikkelen van duurzame kennisontwikkeling en het stimuleren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen. Zodat ouders en jeugd daarvan profiteren. De meerwaarde zit vooral in het verbinden van kennis uit onderzoek, de professionele praktijk en de ervaring van cliënten. Inspiratie komt uit onderlinge interactie en het netwerken tussen betrokkenen in het jeugddomein.

  Jeugd in Onderzoek is in 2018 voor de veertiende keer georganiseerd.
  Van 2005 tot en met 2008 heette het congres ‘Jeugdzorg in onderzoek’.
  Het was specifiek gericht op de geïndiceerde jeugdzorg.
  Daarna is de doelgroep in twee stappen verder uitgebreid naar ook jeugdgezondheidszorg, jeugdmaatschappelijk werk en opvoedsteunpunten,
  de lvb-sector en het onderwijs. Het bestreek daarmee de gehele jeugdsector en kreeg in 2009 de naam ‘Jeugd in Onderzoek’.
  De eerste drie jaar organiseerde het NIZW Jeugd (nu NJi) het congres in opdracht van het ministerie van VWS.
  Vanaf 2008 waren de drie kennispartners ZonMw, het RIVM en NIZW/ NJi de initiatiefnemers.
  Daarna sloot ook TNO zich hierbij aan.
  In 2017 werd Jeugd in Onderzoek georganiseerd door het NCJ, NJi, TNO en ZonMw.
  In 2018 was de organisatie handen van NCJ, NJi, NRO, TNO en ZonMw.
  Nieuw dit jaar was dat de Universiteit van Amsterdam (UvA), in de persoon van prof. dr. Geert Jan Stams, optrad als ambassadeur van Jeugd in Onderzoek.
  Geert Jan Stams en zijn collega’s wilden laten zien dat ze belang hechten aan het doel van Jeugd in Onderzoek en het congres kreeg hiermee een extra kennisimpuls.
  Periode24-mei-2018
  EvenementstypeConference
  Locatie1097 BC Amsterdam Oost, NetherlandsToon op kaart

  Keywords

  • opvoedingondersteuning
  • verhalen
  • pedagogiek