Consultatiebijeenkomst Levensbegeleiders/geestelijke verzorging (ministerie van VWS)

  Activiteit: ConsultancyAcademic

  Description

  De aanleiding is dat in het regeerakkoord bij waardig ouder worden is opgenomen dat extra ingezet zal worden op geestelijke verzorging dan wel levensbegeleiding.
  Na de zomer zal aan de Kamer een brief worden gestuurd met een plan van aanpak dat zich vooral zal richten op eenzaamheid en palliatieve zorg.
  Periode11-jul-2018
  Werken voorMinisterie van VWS, Netherlands