De smartphone als psychodiagnostisch instrument? In vogelvlucht langs de (on)mogelijkheden

Activiteit: Academic presentationAcademic

Description

In de psychiatrie is veel aandacht voor het personaliseren en optimaliseren van behandelingen middels de smartphone. De experience sampling methode (ESM) in het bijzonder heeft veel potentie hiervoor. Met ESM houden patiënten momentane stemming, gedrag, denken en context meermaals per dag op de smartphone bij. Het monitoren van alledaagse ervaringen zou patiënten meer grip op hun welzijn opleveren. Bovendien zou gepersonaliseerde feedback hierop patiënten en hun behandelaar nieuwe inzichten kunnen geven in klachtenpatronen en handvaten bieden om de behandeling nader vorm te geven. Maar hoe ziet dit er in de praktijk uit, en wat voor persoonlijke modellen zijn geschikt als feedback?
In dit symposium gaan we in vogelvlucht langs de (on)mogelijkheden van dagboekmetingen als inzichtgevend instrument. Eerst laten we zien dat patiënten de toegevoegde waarde van ESM zien in het opdoen van nieuwe inzichten in de behandeling van depressie. Vervolgens presenteren we een gevalsbeschrijving om te laten zien hoe gepersonaliseerde ESM in de behandeling van depressie geïntegreerd kan worden. Daarna wordt de haalbaarheid en klinische waarde besproken van het dagelijks meten van beweging, stemming en cognitieve vaardigheden bij ouderen met cognitieve beperkingen en depressieve klachten. Aansluitend gaan we nader in op de potentie van recent ontwikkelde persoonsspecifieke modellen om te dienen als dagboekfeedback. Zo bespreken we de uitkomsten van een review over netwerkanalyse: in hoeverre kunnen netwerken de samenhang tussen klachten inzichtelijk maken voor patiënt en behandelaar? Ook laten we zien of we met ESM vroege waarschuwingssignalen kunnen detecteren voor een klachtentoename bij mensen met een bipolaire stoornis en depressie.
Periode11-mei-2022
EvenementstitelNVvp Voorjaarscongres 2022: congres
EvenementstypeConference
LocatieMaastricht
Mate van erkenningNational