Effect van casino op wijk

Activiteit: Professional or public presentationProfessional

Description

Interview met journalist van de krant Den Haag centraal over het effect van casino op wijk
Periodeapr-2017
Gehouden oplokale krant Den Haag Centraal