Eindpresentatie Sociale media en collectieve actie rondom de gasboringen in Groningen

Activiteit: Professional or public presentationProfessional

Periode23-nov.-2018
Gehouden opMinisterie van Justitie en Veiligheid - Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Netherlands