Expertbijeenkomst Herijking natuurbeleid

Activiteit: ConsultancyProfessional

Description

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur werkt aan een advies over herijking van het natuurbeleid. De aanleiding hiervoor zijn de zorgen over de toestand van de natuur en aanhoudend dalende trend van de biodiversiteit in Nederland en de brede gevolgen daarvan voor de samenleving.

Centrale vraag in dit advies: welke wijzigingen in het natuurbeleid zijn wenselijk of nodig gelet op de actuele inzichten over het belang van biodiversiteit, veranderende klimaatomstandigheden, veranderende waarden in de samenleving en de relatie tussen natuurbeleid en ander ruimtelijk beleid? Welke consequenties heeft dit voor de governance in het natuurbeleid?

In het kader van dit advies organiseert de raad een aantal bijeenkomsten voor verschillende groepen experts om een kritische reflectie op (analyse van de) onderliggende oorzaken voor het biodiversiteitsverlies op te halen en mogelijke veranderstrategieën te bespreken.
Periode28-apr.-2021
Werken voorRaad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, Netherlands
Mate van erkenningNational