Gecombineerde slaapdeprivatie en lichttherapie: effectiviteit in de klinische praktijk bij de behandeling van een depressieve stoornis en bipolaire stoornis

Activiteit: Professional or public presentationProfessional

Description

Achtergrond
De afgelopen jaren hebben verschillende onderzoeken aangetoond dat behandeling van een depressieve episode met door slaapdeprivatie en lichttherapie gecombineerde chronotherapie goede kortetermijn- en langetermijneffecten heeft1, zelfs in therapieresistente stemmingsstoornissen2.

Doel
In het huidige onderzoek wordt de effectiviteit van chronotherapie in een Nederlandse klinische setting onderzocht.

Methoden
De behandelresultaten werden onderzocht van 26 patiënten die in het UMCG binnen één jaar voor een depressieve episode in het kader van een bipolaire stoornis of een depressieve stoornis chronotherapie kregen. De behandeling bestond uit drie slaapdeprivatienachten, afgewisseld met herstelnachten, en lichttherapie gedurende twee weken op de weekdagen. Antidepressiva en stemmingstabiliserende medicatie werd gedurende de behandeling gecontinueerd. De IDS-C-scores werden bepaald voor het begin van de behandeling en gedurende week 1,2 en 4. Gepaarde t-testen werden uitgevoerd om de IDS-C scores gedurende en na de behandeling te vergelijken met de ingangsscore.

Resultaten
De gemiddelde IDS-C-ingangsscore was 39,3 punten, overeenkomend met een ernstige depressie. Na behandeling met chronotherapie daalde de gemiddelde IDS-C-score significant naar 28,6 punten. Twee weken na het beëindigen van de behandeling was de gemiddelde IDS-C-score 28,6 punten. Patiënten met psychiatrische comorbiditeit werden apart onderzocht and toonden een significante daling in de IDS-C-score van 42,9 naar 32,7 punten bij het einde en naar 34,9 punten twee weken na beëindiging van de behandeling. Er werden geen negatieve bijwerkingen gemeld.

Conclusie
Chronotherapie is een effectieve en waardevolle behandeling bij patiënten met een depressieve episode. De chronotherapiebehandeling heeft een snel effect op de ernst van de depressie, wat ook vastgehouden wordt na beëindiging van de behandeling, ook in patiënten met psychiatrische comorbiditeit.
Periode11-apr-2018
EvenementstitelNVvP voorjaarscongres
EvenementstypeConference
LocatieMaastricht, Netherlands
Mate van erkenningNational