Greveling, L. & H.T.A. Amsing (2013). Middenschool in Nederland, 1969-1993. Lezing gehouden op het symposium ‘50 jaar Mammoetwet’. Den Haag, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 6 november 2013.

Activiteit: Professional or public presentationProfessional

Periode6-nov-2013
Gehouden opMinisterie van OCW, Netherlands