Kookboekonderzoek uit de archeologische hoek

Activiteit: Professional or public presentationPopular

Description

Wanneer we willen weten wat mensen vroeger aten, moeten we kijken naar ons afval: zowel keukenafval als consumptieafval (poep). Archeologen vinden beide afvalgroepen terug in beerputten. Ze maken dan ook dankbaar gebruik van de inhoud om te onderzoeken wat mensen vroeger aten.
Dit archeologisch archief is echter incompleet door diverse processen. Kookboeken en –handschriften bieden een welkome aanvulling, omdat zij weergeven wat beschikbaar was en gegeten kon worden.
Door archeologisch, archeobotanisch en culinair-historisch onderzoek te combineren, creëren we een meer compleet beeld van wat men vroeger at.

Periode25-apr-2019
Mate van erkenningLocal