Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken (Externe Organisatie)

Activiteit: MembershipAcademic

Description

Denken met historische kennis (MetHis)

Zowel in het basis- als voortgezet onderwijs wordt in het geschiedenisonderwijs gewerkt met het kader van tien tijdvakken en de daarbij gedefinieerde kenmerkende aspecten. Leerlingen zouden hun historische ‘overzichtskennis’ moeten kunnen gebruiken om nieuwe informatie over het verleden te interpreteren en in de tijd te plaatsen. In september/oktober 2012 wordt op grote schaal de toets en vragenlijst afgenomen die zijn ontwikkeld in de projectperiode 2010-2012. Mede op basis van de uitkomsten en met het oog op meer opbrengstgericht werken in de geschiedenisles, definiëren we kennisniveaus voor het basisonderwijs en de onderbouw. Het project is verder gericht op het verzamelen, ontwerpen en uittesten van taken op verschillende niveaus.
Periode20122014
Gehouden opLandelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken, Netherlands