Leidt het verzwakken van spreekangst-flashforwards met een duale taak tot minder angst en vermijding bij een presentatie?

Activiteit: Academic presentationAcademic

Description

Deze research pitch presenteert een experimenteel onderzoek over de rol van levendige en emotionele spreekangst-flashforwards in het aanjagen van angst en het aanzetten tot vermijdingsgedrag bij presentaties.

Het is bekend dat bij sociale angsten spontane negatieve mentale beelden een rol kunnen spelen in het in stand houden van de problematiek. Deze beelden zijn vaak levendig en emotioneel en omvatten onder andere toekomstige rampbeelden. Het is echter nog niet helder in welke mate het verzwakken van dergelijke spontane flashforward beelden ook leidt tot lagere angst en vermijding. Aan de hand van deze onderzoeksvraag worden ontwikkelingen in experimenteel onderzoek gekoppeld aan de relevantie van (het met EMDR behandelen van) flashforwards bij sociale angsten in de klinische praktijk. Hoe relevant zijn levendige en emotionele flashforwards bij sociale angsten en zou flashforward-verzwakking kunnen helpen om weer in beweging te komen door het (durven) aangaan van sociale situaties?

In de gepresenteerde online studie wordt in de experimentele groep de flashforward van deelnemers met verhoogde spreekangst verzwakt met een duale taak; in de controlegroep wordt geen flashforward-verzwakking uitgevoerd. Beide groepen geven vervolgens een presentatie. Door de mate van (anticipatie)angst en vermijding bij de presentatie tussen de groepen te vergelijken, kan vervolgens worden beoordeeld of minder levendige en emotionele flashforwards ook leiden tot lagere angst en vermijding bij presentaties. De resultaten van de studie worden nader toegelicht in deze pitch.
Periode9-apr.-2022
EvenementstitelEMDR congres 2022: EMDR in beweging
EvenementstypeConference
LocatieAmersfoort, NetherlandsToon op kaart
Mate van erkenningNational