Mechanisms of Ageing and Development (Tijdschrift)

Demaria, M. (Peer reviewer)

Activiteit: Peer-reviewAcademic

Description

Caloric restriction and cellular senescence.

Fontana L, Nehme J, Demaria M.
Periodedec-2018
Type tijdschrift!!Journal
ISSN0047-6374
Mate van erkenningInternational