mini-symposium ervaringsdeskundigheid suicidepreventie

Activiteit: Organising and contributing to an event Academic

Description

Eind vorig jaar zijn de onderzoekers Annemiek Huisman en Diana van Bergen van de Rijksuniversiteit Groningen gestart met een verkennend onderzoek naar de meerwaarde van ervaringsdeskundigheid voor suïcide preventie in de GGZ, gefinancierd door ZonMW. Inmiddels zijn er voor dit onderzoek reeds tientallen betrokkenen over dit onderwerp geïnterviewd en heeft Annemiek Huisman de verkregen perspectieven gebundeld tot een presentatie met haar voorlopige resultaten.

Ook internationaal gezien mag het onderwerp van ervaringsdeskundigheid en suïcidepreventie zich over belangstelling verheugen. Psychiater en onderzoeker Paul Pfeiffer van de Universiteit Michigan (USA) heeft kortgeleden een pilotstudie afgerond naar het inzetten van ervaringsdeskundigen juist op het moment dat cliënten die eerder suïcidaal waren ontslagen werden uit hun GGZ instelling. Paul Pfeiffer wil graag de inzichten uit zijn studie met ons delen en zal in een presentatie ingaan op de vraag: Welk belang hechten voormalig suïcidale GGZ cliënten aan hulp door een ervaringsdeskundige?


Beiden onderzoekers, Annemiek Huisman en Paul Pfeiffer, zullen op donderdag 9 november hun resultaten presenteren op een mini-symposium aan de Rijksuniversiteit Groningen. De voertaal is Engels.
Periode9-nov-2017
EvenementstypeSeminar
Mate van erkenningNational