Mystiek voor de gewone mens. De Broeders van het Gemene Leven en de collatiepraktijk

 • Pieter Boonstra (Speaker)

  Activiteit: Professional or public presentationPopular

  Description

  In de laatmiddeleeuwse Nederlandse stad hadden religieus geïnteresseerde leken verscheidene opties om met hun geloof bezig te zijn. Zo nodigden de Broeders van het Gemene Leven studenten en belangstellenden uit op zon- en feestdagen om te luisteren naar een voorgelezen vrome tekst. Vervolgens gingen de Broeders met de aanwezigen in gesprek, om hen nederig wat aanwijzingen voor een fatsoenlijk leven te geven.

  De teksten die bij deze zogeheten collaties werden voorgelezen weerspiegelen de idealen van de Moderne Devotie. De collatiepraktijk was zowel gericht op de spirituele ontwikkeling als op de meer wereldlijke zaken; behalve teksten over het belang van boeken of het dragen van sobere kleren kregen leken ook te maken met mystieke teksten. Zo werden zij meegenomen in de opvattingen van de Moderne Devotie, en werd hen geleerd hoe te mediteren – en op welke onderwerpen. Mystiek bleef niet binnen de kloostermuren maar werd ook naar buiten toe gecommuniceerd.
  Periode8-okt-2019
  Gehouden opTitus Brandsma Instituut, Netherlands