Onderwijs Research Dagen 2015 (ORD)

Activiteit: Organising and contributing to an event Academic

Description

Organsiatie symposium. De dynamiek tussen onderwijswetenschap en onderwijsvernieuwing De relatie tussen wetenschap en praktijk is een weerkerend punt van zorg en discussie onder zowel onderwijswetenschappers als onderwijsvernieuwers. Historisch onderzoek helpt om meer inzicht te krijgen in deze relatie. Aan de hand van drie studies, (1) Vergelijking van de Daltonschool in New York met het daltononderwijs in Nederland tussen 1920 en 1940, (2) Biografisch onderzoek over de onderwijskundige Leon van Gelder (1913-1981) en (3) Onderzoek naar de rol van de wijsgerige pedagogiek in de na-oorlogse onderwijsvernieuwing, zien we dat de verhouding tussen beide dynamisch is en tot conflicten kan leiden en kunnen we de argumentatie om voor een bepaalde relatie te kiezen relateren aan maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen.
Periode17-jun-201519-jun-2015
EvenementstypeConference
LocatieLeiden, Netherlands